נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקים בגין יולי – אוגוסט 2020

ביום 10 בספטמבר 2020 נפתחה האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל משבר הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. להלן עיקרי הדברים כפי שפרסמנו בהרחבה במבזקים קודמים: מענק […]


פתיחת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור מאי-יוני 2020

ביום 26 באוגוסט 2020 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. סכום המענק הינו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת […]


פתיחת מענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין החודשים מאי-יוני 2020

בהמשך למבזק שפרסמנו ביום 29 ביולי 2020 בעניין התכנית לסיוע כלכלי, אנו מעדכנים כי היום נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין החודשים מאי-יוני 2020. להזכירכם, בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, והמערכת תאפשר להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, […]


מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר הקורונה

ביום 29 ביולי 2020 נפתחה האפשרות להגשת הבקשות למענק הוצאות בגין החודשים מאי-יוני עבור עצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה. תנאי הזכאות למענק עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- […]


התוכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

להלן עיקרי התוכנית לסיוע כלכלי כפי שאושרה במליאת הכנסת ביום 29 ביולי 2020: 1. זכאות לדמי אבטלה – הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בתקופת משבר הקורונה, באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוני 2021. החוק קובע כי ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה […]


הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש

מליאת הכנסת אישרה היום תיקון לחוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות. במסגרת התיקון נקבע כי הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, וקבעה כי מס הרכישה שיחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הינו בשיעור […]


רשת בטחון כלכלית 2020/2021 – תוכנית משרד האוצר

להלן מצגת משרד האוצר המפרטת את עיקרי תוכנית "רשת בטחון כלכלית 2020-2021" כפי שפורסמה ביום 9 ביולי 2020. למעבר למצגת לחצו כאן. התוכנית תובא לאישור הממשלה ביום 12 ביולי 2020. מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת


חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה אושרה בקריאה שניה ושלישית. החוק קובע כי המענק יינתן בעד עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק ומשתכרים לפחות 3,300 ש"ח בכל חודש. סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020. בגין עובד שהוחזר ע"י המעסיק לעבודתו מה-19 לאפריל, יהיה המעסיק זכאי […]


הצעת חוק מענק לעידוד התעסוקה

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה אושרה ביום 1 ביוני 2020 בקריאה ראשונה. במסגרת הצעה זו מוצע להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת משבר הקורונה או, בנסיבות מסוימות, בתקופה שקדמה למשבר. מדובר במענק חודשי אשר ישולם למעסיקים בחודשים יוני עד ספטמבר 2020. בחינת הזכאות למענק תבוצע לגבי כל חודש באופן […]


הרחבת המענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות

בהתאם לסיכום שהושג ביום 14 במאי 2020, בכוונת משרד האוצר ורשות המסים להמליץ לממשלה להרחיב את המענק בדבר השתתפות בהוצאות קבועות ("פעימה שלישית") באופן בו ינתן מענה גם לעסקים המפיקים חשבוניות "על בסיס מזומן" ואשר עקב כך מחזור הכנסותיהם בחודשים מרץ ואפריל 2020 לא ירד בלמעלה מ 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כפי שפרסמנו בעבר, המענק בדבר […]


פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273