מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2020

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2020: 1.     שעורי המס – מידע כללי שעור מס החברות בשנת 2020 הנו 23%. שעור המס השולי המרבי החל על יחידים הנו 47%. שעור המס על הכנסות ריאליות מריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך סחירים הנו 25% או 30% ככל שמדובר בבעל מניות מהותי. על הכנסות העולות על […]


הערכות לקראת תום שנת המס 2020 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2020 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן: מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2021. במקרים מסוימים ינתנו אורכות בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל ובכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו. עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2020 עד ליום 31 […]


מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים

ביום 1 בדצמבר 2020 צפויה להפתח האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים (שימור עובדים). התכנית מיועדת לעסקים בעלי מחזור הכנסות העולה על 18,000 ש"ח והנמוך מ-400 מיליון ₪ בשנת 2019 אשר ספגו ירידה בהכנסות של למעלה מ-25% במחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ושימרו את מכסת העובדים הנדרשת […]


הקלה במענק השתתפות בהוצאות קבועות נובמבר-דצמבר 2020

ביום 17 בנובמבר 2020 הוחלט להרחיב את אוכלוסיית הזכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 באופן בו לצורך קבלת המענק תידרש ירידה במחזורים של 25% לפחות לעסקים שמחזורם עד 100 מליון ₪ וזאת במקום 40%. כמו כן, בהתאם להחלטה שהתקבלה, תחול הקלה בתנאי הסף למענק גם לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 100 מיליון באופן הבא: עסקים עם […]


נפתחה הגשת הבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן בגין ספטמבר-אוקטובר 2020

האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 נפתחה ביום 9 בנובמבר 2020. כפי שעדכנו בעבר, עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח בשנה, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 נפגע ב 25% לפחות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד […]


נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקים לעצמאים ושכירים בעלי שליטה בגין ספטמבר – אוקטובר 2020

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א' ה-1 בנובמבר 2020) בקשות לקבלת מענק סיוע עבור תקופה זו. סכום מענק הסיוע הדו חודשי, הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה […]


פתיחת המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה לעסקים

המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה לעסקים נפתחה. ההנחה בארנונה, בשעור של 95%, תינתן לעסקים שנפגעו משמעותית ממשבר הקורונה ואשר היו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות. ההנחה בארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תינתן על בסיס שעור הפגיעה בהכנסות העסק בחודשים מאי-יוני 2020 כדלקמן: עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח – יש להוכיח פגיעה של60% בהכנסות, לעומת […]


הרחבת התכנית לסיוע כלכלי

מליאת הכנסת אישרה ביום 30 בספטמבר 2020 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א- 2020. הצעת החוק הוגשה על רקע ההגבלות החמורות על המשק, ומובאים בה תיקונים, הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעניק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו […]


התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית אושרה בממשלה

הממשלה אישרה ביום 22 בספטמבר 2020 את התוכנית  להרחבת רשת הביטחון הכלכלית הכוללת את הצעדים הבאים: סיוע לעסקים הרחבת מענק השתתפות בהוצאות קבועות – במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (במקום 40%). כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו. […]


נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין יולי – אוגוסט 2020

ביום 15בספטמבר 2019 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הנם עד 500,000 ₪. כפי שפרסמנו ביתר […]


פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273