תיקון "חוק האנג'לים" – השקעה בחברות ישראליות עתירות מו"פ

ביום 20 בינואר 2016 פורסם תיקון להוראת השעה המכונה "חוק האנג'לים".

להזכירכם, "חוק האנג'לים" מאפשר ליחיד לנכות כהוצאה לצרכי מס, במשך שלוש שנים וכנגד כל הכנסה חייבת, את עלות השקעתו בחברות ישראליות עתירות מו"פ העונות להגדרת "חברת מטרה", זאת בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו ועד לתקרת השקעה מזכה בסך 5 מליון ש"ח.

מאחר והוראת השעה המקורית לא השיגה את מטרתה, פורסם התיקון האמור ובמסגרתו נקבע מסלול נוסף חדש, אשר יעניק את אותה הטבת מס למשקיעים ב"חברה מתחילה" העונה לקריטריונים שנקבעו בחוק ועוסקים, בין היתר, בהגבלת פרק הזמן שחלף ממועד ההתאגדות והגבלת היקף המכירות, ההוצאות וההשקעות בחברה ממועד התאגדותה ועד מועד ההשקעה.
"חברה מתחילה" נדרשת לקבל מדי שנה אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לעניין הוצאות המו"פ ובעלותה על המוצר והזכויות הנובעות ממנו.
כמו כן, על "חברה מתחילה"  להוציא לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח, את מלוא סכום ההשקעה המזכה, בפרק זמן שלא יעלה על שנתיים מתום תקופת ההטבה. על החברה להוציא את מרבית הוצאותיה בישראל.

עוד נקבע במסגרת התיקון כי גם שותפות בין יחידים תהא זכאית ליהנות מההטבות האמורות.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273