שימוש ביומן רכב ממוחשב – פסק דין בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ

פסק הדין בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ אשר ניתן ביום 15 במרץ 2017 בבית המשפט המחוזי בחיפה נוגע לכלל המשתמשים (או אלו ששוקלים להשתמש) ביומן רכב ממוחשב לצורך זקיפת שווי שימוש ברכב, או הכרה בהוצאות רכב, חלף שימוש בתקנות מס הכנסה לעניין זה.
במסגרת פסק דין זה נקבע כי כללי החישוב בפקודת מס הכנסה ותקנות השווי הנם נוקשים ואינם ניתנים לסתירה. בהתאם לכך, לא התקבלה העמדה לפיה ניתן לעשות שימוש ביומן רכב ממוחשב לצורך חישוב שווי הרכב שיש לזקוף לעובדי החברה.
למעלה מן הצורך קבע השופט, כי גם אילו התקנות היו ניתנות לסתירה, הרי שהמערכת בה עשתה החברה שימוש אינה מספקת את הנתונים הנדרשים לצורך קביעת השווי.
לאור האמור לעיל, ערעור החברה על שומות הניכויים שהוצאו לה נדחה והיא חויבה בהוצאות משפט.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273