שידור טופס 126 לביטוח לאומי

מעסיקים יקרים,

החל משנת 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון טופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.

מבנה הקובץ לדיווח יהיה זהה למבנה הקובץ במס הכנסה.

הדיווח יתבצע בשלושה מועדים כמפורט להלן:

  • עד יום 18 ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה השנה.
  • עד יום 18 בינואר בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
  • עד יום 30 באפריל בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה, דיווח זה הנו תואם את הדיווח למס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם של רואה החשבון או החשב של המעסיק.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273