צו הרחבה בענף החקלאות

 

מצורף בזאת צו ההרחבה בענף החקלאות.
לצד הצו בנוסחו המלא, מצורפת גם תמצית בדבר עיקרי ההוראות שנקבעו בצו זה.
מודגש בזאת כי מדובר בתמצית בלבד וכי אין להתייחס לדברים כ"חוות דעת מקצועית". עוד יודגש כי על המעסיק לעקוב אחר הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת.
בנוסף, מצורף גיליון עבודה המשמש לריכוז הנתונים הנדרשים לצורך הכנת תלושי השכר.
יודגש כי האחריות הבלעדית והכוללת לדווח וקיום הוראות החוק מוטלת על המעסיק בלבד.

 

צו הרחבה בענף החקלאות       צו הרחבה בענף החקלאות – תמצית למעסיקים       גיליון דיווח שכר בחקלאות

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273