פתיחת מענקים בגין ינואר-פברואר 2021 לעצמאים, שכירים בעלי שליטה ועסקים קטנים

ביום 14 במרץ 2021 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בשיעור העולה על 40% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשיעור העולה על 25% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

בעת הגשת הבקשה יוצגו נתוני המחזורים הרלבנטיים לתקופת המענק ב- 2019 וב-2021 (על פי המידע הקיים במע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזור העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחוק. בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וחברות רלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.

בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ספר פדיון יומי) ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.  כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020. במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש בקשות למענקים במסגרת הפלטפורמה של מענק הוצאות לעסק קטן, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות.

בקשות למענקי ינואר-פברואר ניתן להגיש עד ליום ה-15 ביוני 2021.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273