פתיחת המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה לעסקים

המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה לעסקים נפתחה.

ההנחה בארנונה, בשעור של 95%, תינתן לעסקים שנפגעו משמעותית ממשבר הקורונה ואשר היו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות.

ההנחה בארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תינתן על בסיס שעור הפגיעה בהכנסות העסק בחודשים מאי-יוני 2020 כדלקמן:

  • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח – יש להוכיח פגיעה של60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  • עסקים שמחזורם 200 מיליון ש"ח עד 400 מיליון ש"ח – יש להוכיח פגיעה של 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
באופן דומה, תינתן הנחה בארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 על בסיס שעור הפגיעה בהכנסות העסק בחודשים יולי-אוגוסט 2020 כאשר יש להוכיח ירידה בהכנסות בשעורים שפורטו לעיל.

בהתאם לטיוטת התקנות שטרם אושרה, על מנת להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% בחודשים נובמבר-דצמבר, על העסקים להיות זכאים למענק הוצאות קבועות וירידה במחזור של לפחות 25% (במקום 60% ו-80% לפי העניין) בחודשים ספטמבר-אוקטובר.

לדגשים נוספים והגשת טופס הבקשה באתר משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחצו כאן
מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273