עדכונים בהטבות ומענקי הסיוע בעקבות משבר הקורונה

ממשלת ישראל אישרה ביום 4 בינואר 2021 מספר הקלות והטבות נוספות בקשר עם מענקי הקורונה:
  1. הקלה בסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים בחודשים ינואר-פברואר 2021 אשר תיבחן בהתאם לזכאות למענק הוצאות קבועות בגין החודשים נובמבר- דצמבר 2020.  כמו כן, ככל וייקבע כי מענק הוצאות קבועות מכוח התוכנית לסיוע כלכלי יינתן לעוסקים גם בתקופות הזכאות ינואר-פברואר ומרץ-אפריל 2021, תקנות הארנונה תתוקנה כך שתינתן הנחה בארנונה בתקופה העוקבת (מרץ-אפריל ומאי-יוני 2021 בהתאמה)  על פי שיעורי הירידה במחזורי העסקאות בהתאם למענק הוצאות קבועות.
  2. רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות כפי שנקבע לחודשים נוב'-דצמ' 2020, יוארך גם לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021. כמו כן נקבע כי בסמכות שר האוצר להאריך הרחבה זו לשאר תקופות הזכאות.
  3. קביעת מענק סיוע נוסף לעסקים בשל פגיעה ממושכת אשר ינתן כדלקמן:
  • לעסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה בין 18 אלף ש"ח ל 300 אלף ש"ח ושחלה ירידת מחזור בשיעור של לפחות 25% בפעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019.
         גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה:
  • פגיעה של 25%-40% במחזור העסקים- מענק בגובה 3,000 ש"ח.
  • פגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים- מענק בגובה 5,000 ש"ח.
  • פגיעה מעל 60%- מענק בגובה 9,000 ש"ח.
       *לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.
  • לעסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה בין 300 אלף ₪ ל-400 מלש"ח, ואשר היו זכאים לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים ינתן מענק נוסף אשר יעמוד על- 50% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח ולא פחות מ-9,000 ש"ח.
יש לציין כי כל האמור לעיל דורש חקיקה רשמית וסופית.

להודעה המשותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר לחצו כאן

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273