נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין יולי – אוגוסט 2020

ביום 15בספטמבר 2019 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הנם עד 500,000 ₪.

כפי שפרסמנו ביתר פירוט בפרסומים קודמים, למענק זה זכאיות חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, ואשר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה חלה ירידה במחזור עסקאותיהם בחודשים יולי אוגוסט 2020, בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשיעור העולה על 40%, כמפורט להלן:

• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ – פגיעה של 40% ומעלה.

• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ – פגיעה של 60% ומעלה.

• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 80% ומעלה.

את התביעה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-15 בספטמבר 2020) ועד ליום ה-15 בדצמבר 2020.

להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273