נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקים לעצמאים ושכירים בעלי שליטה בגין ספטמבר – אוקטובר 2020

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א' ה-1 בנובמבר 2020) בקשות לקבלת מענק סיוע עבור תקופה זו.

סכום מענק הסיוע הדו חודשי, הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר סך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.

את הבקשה למענק ניתן להגיש עד ליום ה-15 בפברואר 2020.

על מנת למנוע אי הבנות, ובהמשך למבזק שפרסמנו בעבר, אנו מדגישים כי ההקלה אשר לפיה די בירידה בשעור 25% בהכנסות בתקופה זו לצורך קבלת מענק, מתייחסת למענק השתתפות בהוצאות ולא למענק זה אשר, כאמור לעיל, מחייב ירידה בשעור העולה על 40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

להגשת הבקשות לחצו כאן.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273