נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקים בגין יולי – אוגוסט 2020

ביום 10 בספטמבר 2020 נפתחה האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל משבר הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

להלן עיקרי הדברים כפי שפרסמנו בהרחבה במבזקים קודמים:

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה – המענק הינו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות בת חודשיים. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019,לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).

המענק ינתן לעצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.

את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-10 בספטמבר 2020) ועד ליום ה-15 בדצמבר 2020.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ – המענק ינתן לעצמאים יחידים, שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט להלן:

• מחזור שנתי עד 100,000 ש"ח – מענק בסך 3,000 ש״ח.

• מחזור שנתי בין  100,000 ש"ח ל 200,000 ש"ח  – מענק בסך 4,000 ש"ח.

• מחזור שנתי בין 200,000 ש"ח ל 300,000 ש"ח – מענק בסך 6,000 ש״ח.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, אשר החלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת זו בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור עסקאות בשנת 2020 עולה על 18,000 ש"ח ונמוך מ 100 מליון ש"ח, מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020.

סכום המענק לעוסק פטור יעמוד על 3,000 ₪, וסכום המענק לעוסק מורשה יעמוד על 4,000 ₪.

את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-10 בספטמבר 2020) ועד ליום ה-15 בדצמבר 2020.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים שתיפתח בימים הקרובים.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273