מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים

ביום 1 בדצמבר 2020 צפויה להפתח האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים (שימור עובדים).
התכנית מיועדת לעסקים בעלי מחזור הכנסות העולה על 18,000 ש"ח והנמוך מ-400 מיליון ₪ בשנת 2019 אשר ספגו ירידה בהכנסות של למעלה מ-25% במחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ושימרו את מכסת העובדים הנדרשת בחודשים אלו בהתאם לחוק.
הגשת בקשות במסלול מאוחר תתאפשר לעסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן ולגביהם הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

עסקים כאמור יהיו זכאים למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק וזאת בכפוף לעמידה במספר תנאים נוספים.

יודגש כי תנאי בסיסי לקבלת מענק זה הוא אישור רשות המיסים למענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין התקופה הרלוונטית, דהיינו ספטמבר-אוקטובר או נובמבר-דצמבר במסלול מאוחר.

יש לשים לב כי מסלול זה הינו חלופי למענק החזרת עובדים מחל"ת ולפיכך עסקים אשר קיבלו מענק לעידוד תעסוקה עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 לא יהיו זכאים למענק זה בנוסף.

לפרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחצו כאן.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273