מענק סיוע יעודי לעצמאים ושכירים בעלי שליטה

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה לזכאים בחודש אפריל, אישרה הממשלה ביום 24 באפריל 2020 פעימה שניה אשר במסגרתה יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של למעלה מ 25% בחודשים מרץ-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כפי שפרסמנו בעבר, אוכלוסיית הזכאים לקבלת המענק במסגרת פעימה זו הורחבה משמעותית וכוללת עצמאים, מעל גיל 20, אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 714 ש"ח ואשר הכנסתם החייבת לשנת המס 2018 (או לשנת 2019 לבעלי עסק חדש) אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.

כמו כן, במסגרת פעימה זו יועברו מענקים גם לשכירים בעלי שליטה, מעל גיל 20, אשר הכנסתם החודשית הממוצעת מעבודה עולה על 714 ש"ח ואשר הכנסתם החייבת לשנת 2018 (או לשנת 2019 לבעלי שליטה בחברה חדשה) בצירוף חלק הכנסתה החייבת של החברה שבה הם מועסקים השווה לחלקם היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה, אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.

סכום המענק:

מענק הסיוע לעצמאים יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת ועד לסכום של 10,500 ש"ח. ואולם לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח (כך למשל, עצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת הנה 50,000 ש"ח יהא זכאי למענק המקסימלי בסך 10,500 ש"ח בניכוי 1,730 ש"ח).

מענק הסיוע לשכירים בעלי שליטה יהיה בשיעור של 70% ממשכורתם החודשית הממוצעת ועד לסכום של 10,500 ש"ח. ואולם לגבי בעל שליטה אשר הכנסתו החודשית הממוצעת ממשכורת עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת ממשכורת על 40,000 ש"ח.
בדומה למענק לעצמאים, גם המענק לבעלי שליטה מותנה בכך שמחזור הכנסותיה  של החברה שבשליטתם ירד בהיקף של למעלה מ 25% בחודשים מרץ-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תוספת לעצמאים בעלי עסק קטן:

עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש (בשנת 2019) עולה על 1,500 ש"ח אך אינו עולה על 25,000 ש"ח ואשר מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ ואפריל 2020 ירד בהיקף של למעלה מ 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, יהא זכאי לתוספת למענק שצויין לעיל כדלקמן:

  • עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ש"ח אך אינו עולה על 8,333 ש"ח יהא זכאי לתוספת בסך 700 ש"ח.
  • עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 ש"ח אך אינו עולה על 16,667 ש"ח יהא זכאי לתוספת בסך 1,875 ש"ח.
  • עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 ש"ח אך אינו עולה על 25,000 ש"ח יהא זכאי לתוספת בסך 3,025 ש"ח.

הגשת בקשה למענק:

ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים החל מיום 3 במאי 2020 ובמשך 70 יום.
המענק צפוי להיות משולם בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה.

הערה חשובה בנוגע לבעלי עסקים חדשים שנפתחו בשנת 2019:

היות והזכאות למענק לגבי עצמאים וחברות אשר החלו בפעילות עסקית בשנת 2019 מותנית בהגשת הדוחות השנתיים לשנה זו, אנו ממליצים להקדים ולהגיש את הדוחות הכספיים של בעלי עסקים חדשים.

לנוסח המלא של התקנות לחצו כאן.

יובהר כי מענק זה הינו נפרד ובלתי תלוי במענק ההשתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים אשר לגביו פרסמנו מבזק נפרד.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273