מבנה שקים חדש החל מיום 1 ביולי 2019

בהתאם לפרסום בנק ישראל ובעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן, החל מתאריך 01.07.2019 מבנה השקים ישתנה בהתאם לתקן חדש.

השינויים העיקריים הינם –

  1. מקום החתימה והתאריך בתחתית השק הוחלפו (מעתה החתימה תהיה בצד ימין והתאריך בצד שמאל).
  2. בגב השיק תודפס טבלה שמיועדת לפרטים בעת הסבת השק.

מה עושים עם שיקים שכבר הודפסו?
מותר יהיה להמשיך ולהשתמש בשיקים הקיימים ככל שהשיק אינו סחיר (יש לרשום על השק "למוטב בלבד").
לגבי שיקים סחי
רים (לא מודפסת ההגבלה "למוטב בלבד") – בראייתנו הוראות המעבר אינן חד משמעיות, ואכן, לשכת רואי החשבון פנתה למפקחת על הבנקים בבקשה לקבל הבהרות נוספות ואף לדחות את מועד כניסת התקן לתוקף.

 מה עושים עסקים שמדפיסים שיקים על נייר לבן?
החברות העוסקות באספקת הנייר לשיק –  אמורות לספק פתרון לבעיה.

כיצד מדפיסים את טבלת ההסבה בגב השיק?
אם השיק מודפס מראש – בית הדפוס אמור להדפיס את הטבלה. (ניתן גם להטביע את הטבלה באמצעות חותמת ידנית)

שימו לב: שקים בסכום של מעל 10,000 ₪ ניתן יהיה להסב פעם אחת בלבד, ועוד פעם אחת רק אחרי העברתו למוסד פיננסי מפוקח.

אם יש לי בקופה שיק דחוי (המיועד לתאריך שלאחר ה- 1 ביולי), ואינו לפי הפורמט החדש?
מומלץ להפקיד את השקים הסחירים כשיקים דחויים לפני ה- 1 ליולי (עקב כך בנק ישראל הנחה את הבנקים לגבות עמלה מופחתת בסך 2 ₪ לשיק).

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273