יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 11 ביוני 2017 פורסם חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא שבנדון.
חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר 7.2016 שפורסם אשתקד.
החוזר עוסק בכללי המיסוי החלים על כספים שנצברו בקופות מרכזיות לפיצויים וקובע "סנקציות" משמעותיות למעסיקים אשר אינם עומדים בכללים החדשים.

בהתאם לכך, אנו ממליצים למעסיקים המחזיקים כספים בקופות מרכזיות לפיצויים לבחון את השלכות החוזר ובמידת הצורך לפנות לקבלת יעוץ מתאים.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273