חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה אושרה בקריאה שניה ושלישית.
החוק קובע כי המענק יינתן בעד עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק ומשתכרים לפחות 3,300 ש"ח בכל חודש.
סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020.
בגין עובד שהוחזר ע"י המעסיק לעבודתו מה-19 לאפריל, יהיה המעסיק זכאי ל-875 ₪ עבור כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 3,500 ₪), ועבור עובד שהוחזר ע"י המעסיק החל מחודש יוני, יהיה המעסיק זכאי ל-1,875 ₪ בגין כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 7,500 ₪).
הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29/2/2020 ולא דיווח על סגירת התיק עד ליום 31/5/2020.
קביעת הזכאות תינתן בתום 21 ימים מיום קבלת הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים, כאשר שר האוצר רשאי בהתקיים נסיבות מיוחדות להאריך את התקופה האמורה.
לנוסח הצעת החוק לקריאה שניה שלישית, כפי שאושרה בכנסת, לחצו כאן.

משרדנו עומד לרשותכם לצורך בירורים ושאלות נוספות ככל שיידרשו.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273