הרחבת המענק לעצמאים בשל משבר הקורונה

משרד האוצר ורשות המסים צפויים להגדיל את המענק הניתן לעצמאים בעקבות משבר הקורונה.
בהתאם לכך, המענק שישולם בפעימה השניה צפוי לגדול מ 65% ל 70% מההכנסה החייבת ותקרת המענק תוגדל מ 8,000 ש"ח ל 10,500 ש"ח.

כמו כן, יעודכנו תנאי הזכאות באופן בו אוכלוסיית העצמאים הזכאים תורחב משמעותית וצפויה לכלול בין היתר גם בעלי שליטה אשר לגביהם יגובשו כללים מיוחדים. 

להלן העדכונים בתנאי הזכאות אשר צפויים להיות מאושרים:

  • תקרת ההכנסה החייבת השנתית המקנה זכאות למענק תוגדל מ 240,000 ש"ח למיליון ש"ח.
  • יבוטל הקריטריון המתייחס להכנסות התא המשפחתי אשר עמד על 340,000 ש"ח.
  • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת לצורך חישוב המענק תיקבע לפי שנת 2018 או 2019 לבחירת העצמאי.
  • השוואת המחזורים לצורך בדיקת הירידה במחזור ההכנסות (בשעור 25% לפחות) תיבדק לפי החודשים מרץ עד יוני.
אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ונעדכן כאשר יאושר נוסח סופי של החוק.
מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273