הרחבת המענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות

בהתאם לסיכום שהושג ביום 14 במאי 2020, בכוונת משרד האוצר ורשות המסים להמליץ לממשלה להרחיב את המענק בדבר השתתפות בהוצאות קבועות ("פעימה שלישית") באופן בו ינתן מענה גם לעסקים המפיקים חשבוניות "על בסיס מזומן" ואשר עקב כך מחזור הכנסותיהם בחודשים מרץ ואפריל 2020 לא ירד בלמעלה מ 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

כפי שפרסמנו בעבר, המענק בדבר השתתפות בהוצאות קבועות ניתן לחברות ושותפויות אשר מחזור עסקאותיהן השנתי הנו בין 18,000 ש"ח ל 20 מיליון ש"ח וליחידים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי הנו בין 300,000 ש"ח ל 20 מליון ש"ח ואשר עמדו בתנאי הסף הכוללים, בין היתר, ירידה בשעור של למעלה מ 25% במחזור ההכנסות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

לאור העובדה, כי ישנם עסקים רבים הנוהגים, על פי חוק, להפיק חשבוניות מס בעת קבלת התמורה מלקוחותיהם, ואשר בשל כך הפגיעה בהכנסותיהם בשל משבר הקורונה צפויה לקבל ביטוי בדיווחיהם למע"מ בחודשים שלאחר מרץ-אפריל 2020, נאותה רשות המסים לאפשר לעסקים שהיקף הירידה במחזור הכנסותיהם נמוך מ 60% לבחור לבסס את תחשיב המענק על פי החודשים מרץ עד יוני.

בהנחה כי הסיכום שהושג יאושר באופן רשמי, אנו ממליצים לבחון מחדש את העמידה בתנאי הזכאות בעסקים הרלוונטיים.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273