הצעת חוק מענק לעידוד התעסוקה

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה אושרה ביום 1 ביוני 2020 בקריאה ראשונה.

במסגרת הצעה זו מוצע להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת משבר הקורונה או, בנסיבות מסוימות, בתקופה שקדמה למשבר.
מדובר במענק חודשי אשר ישולם למעסיקים בחודשים יוני עד ספטמבר 2020. בחינת הזכאות למענק תבוצע לגבי כל חודש באופן נפרד.

יודגש כי קליטת עובדים זרים או עובדים שאינם תושבי ישראל אינה מזכה במענק.

סכום המענק בגין עובדים שנקלטו לעבודה בחודש מאי 2020, מעבר למצבת העובדים אצל המעסיק בחודש אפריל 2020, יעמוד על 875 ש"ח לחודש.
סכום המענק בגין עובדים שנקלטו לעבודה בחודשים יוני עד ספטמבר 2020, מעבר למצבת העובדים אצל המעסיק בחודש מאי 2020, יעמוד על 1,875 ש"ח לחודש.

במסגרת הצעת החוק מפורטים תנאים וכללים נוספים.

לקריאת הנוסח המלא של הצעת החוק לחצו כאן.

הצעת החוק עברה לועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה שניה ושלישית.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273