הממשלה אישרה מענקים לעצמאים עקב משבר הקורונה

הממשלה אישרה ביום 2 באפריל 2020 תקנות לשעת חירום המקנות מענק פיצוי לעצמאים עקב משבר הקורונה.
בקרוב צפויות להתפרסם התקנות ברשומות ומיד לאחר מכן תפתח באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשה לקבלת המענק.מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המסים לאוכלוסיית העצמאים הזכאים לכך, זאת בכפוף לתנאי הסף שנקבעו. לצורך קבלת המענק, תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים. את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום פרסום התקנות.לידיעתכם, המענק חייב בתשלום מס הכנסה ואינו חייב בדמי ביטוח לאומי ובמע"מ.

המענק צפוי להיות משולם בשלב זה בשתי פעימות (בחודשים אפריל ומאי).

תנאי הסף לזכאות:

 • העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד. חברות, עמותות ובעלי שליטה הם מחוץ לתוכנית הנוכחית.
 • למבקש המענק מלאו בשנת 2019 20 שנים לפחות.
 • העוסק נכנס לאזור האישי באתר רשות המסים והצהיר כי:
 1. העסק היה פעיל לכל הפחות בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2019 ועד ליום 29 בפברואר 2020.
 2. העוסק מעריך כי בחודשים מרץ ואפריל 2020 תהיה ירידה במחזור עסקאותיו בשעור של 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ ואפריל 2019). ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1 במרץ 2019, יבחן התנאי המתייחס לירידה במחזור העסקאות ביחס לממוצע מחזור העסקאות החודשי מיום תחילת הפעילות ועד ליום 29 בפברואר 2020. ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור, יידרש העוסק להחזיר את המענק.
 • סך הכנסתו השנתית, החייבת והפטורה, של העוסק (לרבות שכר דירה למגורים, קצבאות פטורות וכיו"ב) ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון (להלן: "סך הכנסתו") בשנת 2018 לא עלתה על 240,000 ש"ח ברוטו. יובהר כי הכנסות שאינן מיגיעה אישית יחולקו לצורך בדיקת הזכאות באופן שווה בין בני הזוג.
 • עוסק אשר סך הכנסתו בשנת 2018 היתה בין 192,000 ש"ח ל 240,000 ש"ח עשוי להיות זכאי למענק מופחת כמפורט בהמשך.
 • סך הכנסות התא המשפחתי (בעל+אישה) בשנת 2018 לא עלו על 340,000 ש"ח ברוטו.
 • הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ש"ח.
 • העוסק הגיש דוחות לשנת 2018 ואם החל לפעול בשנת 2019 עליו להגיש את הדוח לשנת 2019.
גובה המענק בפעימה הראשונה:
 • עוסק שסך הכנסתו בשנת 2018 לא עלה על 192,000 ש"ח זכאי למענק של 6,000 ש"ח ועד לתקרה של 65% מהכנסתו מעסק ומשלח יד בשנת 2018 – כנמוך מבין השניים. כך לדוגמא עוסק שהכנסתו הייתה 16,000 ש"ח בחודש יקבל את המענק המקסימלי בסך 6,000 ש"ח ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד הייתה 7,000 ש"ח יהיה זכאי למענק בסך 4,550 ש"ח בלבד.
 • לגבי עוסק שסך הכנסתו השנתית לפי דוח 2018 היתה בין 192,000 ש"ח ל 240,000 ש"ח יופחתו מסכום המענק 75% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת על 16,000 ש"ח. כך, לדוגמא, עוסק שהכנסתו החודשית הממוצעת הנה 17,000 ש"ח יהא זכאי למענק בסך 5,250 ש"ח (המענק המקסימלי בניכוי 750 ש"ח) ועוסק שהכנסתו החודשית הממוצעת הנה 20,000 ש"ח יהא זכאי למענק בסך 3,000 ש"ח.
 • בני זוג עצמאיים זכאים לקבל מענק, כל אחד בהתאם להכנסותיו האישיות ובכפוף לתקרת סך הכנסות התא המשפחתי כאמור לעיל.
מועד העברת המענק:
 • לאחר הגשת הבקשה באתר רשות המסים ובדיקת הזכאות, המענק ישולם באמצעות זיכוי חשבון הבנק לא יאוחר מ 10 ימים ממועד אישור הזכאות. עם זאת, הובטח כי יעשה כל מאמץ לשלם את המענק עד פסח.
רישום באזור האישי באתר רשות המסים:
 • עצמאים העומדים בתנאי הסף מוזמנים כבר כעת לבצע רישום באזור האישי באתר רשות המסים, לקישור לעמוד הרלוונטי לחצו כאן.
 • לצורך הרישום אנא הכינו מראש תאריך הנפקת תעודת זהות וכן מספר רישיון נהיגה או מספר דרכון.
 • יש לשמור היטב את קוד הגישה שיתקבל.
 • למעבר ישירות לאזור האישי באתר רשות המסים לחצו כאן.

מידע בנוגע למענק המשולם בפעימה השניה יפורסם בנפרד לאחר שיתבהרו התנאים.משרדנו עומד לרשותכם לצורך מידע ובירורים נוספים.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273