הארכת הפטור מתשלום תמלוגים למדען הראשי לחברות מתחומי התעשייה המסורתית

הפטור מתשלום תמלוגים, בגין מענקים שהתקבלו מהמדען הראשי במסגרת חוק המו"פ, הוארך ויחול ביחס לבקשות אשר יוגשו עד ליום 31 בדצמבר 2016.
הפטור האמור מוענק לחברות אשר הוכרו כמשתייכות לענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית כהגדרתן על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואשר עומדות בתנאים נוספים כדלקמן:

 • היקף הוצאות המו"פ של התאגיד, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אינו עולה על 7% ממחזור המכירות של התאגיד, למעט תאגיד אשר מחזור מכירותיו השנתי נמוך מ 10 מליון ש"ח, בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • הכנסות התאגיד בשנה שקדמה להגשת הבקשה היו קטנות מ 70 מליון דולר ארה"ב.
 • תקופת הסיוע המצטברת שקיבל התאגיד, כולל התקופה המבוקשת בבקשה הנוכחית, אינה עולה על שלוש שנות סיוע מתוך חמש השנים שקדמו למועד סיום התכנית המאושרת האחרונה שאושרה לאותו תאגיד.
 • מועד תחילת תקופת המו"פ נמצא בין התאריכים 1 בינואר 2013 ועד 31 בדצמבר 2016.
 • הבקשה שהוגשה אושרה לתאגיד מהתעשייה המסורתית והמוצר המפותח בתכנית המו"פ סווג בידי ועדת המחקר כמוצר בענף התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית.
 • בהתאם להצהרת הייצור שהוגשה במסגרת הבקשה, רוב הייצור שינבע מתוצרי התכנית יבוצע בישראל.

חברה אשר הוכרה כחברה מתחום התעשייה המסורתית תוכל לקבל במסגרת הבקשה הכרה גם בהוצאות הבאות:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בקו הייצור של החברה בהיקף שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאה לרכישת ידע ספציפי המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו"פ (טכנולוגיה ספציפית ו/או קניין רוחני) בהיקף שאינו עולה על 250,000 ש"ח ובתנאי שהרכישה נעשתה בתקופת המו"פ המאושרת ואינה מבעלי עניין.
 • הוצאות שכר של עד שלושה עובדים בשיעור העסקה הקטן מ 10%.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית בהיקף שאינו עולה על 25,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות (לא כולל הוצאות הכרוכות בייצור המכונות).
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לחו"ל, הכוללות יעוץ שיווקי, סקרי שוק, הפקת חומר פרסומי והצגה בתערוכות. בהיקף של עד 10% מתקציב התכנית המאושר.
 • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר.

בנוסף, חברות מתחילות במו"פ מתחומי התעשייה המסורתית (כהגדרתן בהוראה שפורסמה) יזכו להטבות והקלות נוספות.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

 

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273