דחיית מועד הדיווח לרשות המסים לגבי "מס ריבוי דירות"

בהמשך למבזק שפרסמנו ביום 2 במרץ 2017 בנוגע לחובת הצהרה של חייב ב"מס ריבוי דירות", הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פרסמה היום הודעה לפיה מועד הגשת ההצהרה נדחה מיום 31 במרץ 2017 ליום 30 ביוני 2017.
דחיית מועד הגשת ההצהרה מפורסמת על רקע עתירה שהוגשה לבג"צ בעניין ביטול "מס ריבוי דירות" בשל פגמים שנפלו בהליך החקיקה. בעניין זה, בג"צ החליט ליתן צו על תנאי לפיו על כנסת ישראל לנמק מדוע לא יבוטל החוק וזאת עד ליום 23 במרץ 2017.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273