ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

ביום 8 בפברואר 2016 אושר תיקון לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) . במסגרת התיקון נקבע כי ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות יעמוד על שיעור של 0% בתקופה שמיום 1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020.

 

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273